Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
agenda

Het laatste nieuws: "Zon op ons pad" (Pagina 1)
Het laatste nieuws is dat er deze winter hard gewerkt is om voor de toekomst meer zon te creŽren in de Heimanshof. Wel is waar met bloedend hart zijn er een aantal bomen in de zuid-oost rand van onze tuin gekapt.
Drie grote beuken en een Amerikaanse eik hebben ons mosveld verlaten en zijn horizontaal afgevoerd via de naastgelegen Berkenweide. Ook zijn er tien zwarte elzen en een oude berk verwijderd, die allen gevaarlijk werden voor het dak van het naast de tuin gelegen telefoonhuis met zendmast. En wie weet kunnen we deze zomer onze rug warmen in de zon op de bank bij de grote vijver. Ook daar zijn een berk en twee pierige eiken gekapt. We hopen dat de overgebleven bomen in deze bosrand nu mooier zullen uitgroeien.
Bomen
Meer Bomen
Was dat nu nodig? Zulke mooie gezonde, 75 jaar oude bomen kappen? Ja. De heemtuin begint namelijk door zijn ouderdom naar een andere type tuin te groeien: een echte bostuin. Eigenlijk is de Heimanshof meer "een open plek in het bos" geworden. Door het kleine oppervlak van het gebied en de hoge bomen langs de randen zal in de toekomst het aantal zonuren steeds verder afnemen. Boomkruinmetingen en schaduwgrafieken hebben ons duidelijk gemaakt dat er over 40 jaar helemaal geen zon meer in onze tuin zou komen. Dan zouden de bijzondere planten, die we hier al jaren koesteren, allang verdwenen zijn. We hebben daarom een beleidsplan gemaakt, waarbij gekozen is voor "Zon op ons pad". Wie dit beleidsplan, met bijlagen, in zijn geheel wil lezen kan hierop klikken: beleidsplan, bijlage A, B, C, D, E             >>> Pagina 2 van actuele wetenswaardigheden.