Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
agenda

Lang leve de Heimanshof en onze Hofvijver,
oftewel: het schonen van de Nunbeek (Pagina 1)

Aangelegd in 1935, heeft de Heimanshof al een lang leven achter de rug, tenminste naar menselijke maatstaven gerekend. In 1935 werden er twee vijvers in onze heemtuin gegraven. En op oude foto's is te zien dat ze ongeveer 2 meter diep zijn gemaakt. Als we nu berekenen dat er per jaar 2 centimeter slib bezinkt in zo'n vijver, dan ligt er in 2009 dus ongeveer anderhalve meter slib. De gele lissen, waterdrieblad en riet beginnen dan ook de vijver in te trekken en land te veroveren. Maar nu heeft het Waterschap Veluwe de hele Nunbeek opgeknapt en weer een lang nieuw leven gegeven. De vijvers zijn gebaggerd, de beekbodem is geschoond en de duikers voor de Paasheuvel zijn vernieuwd. Er werden zelfs langs de Sprengenwei nieuwe stuwtjes aangelegd om de wateroverlast bij zomerse wolkbreuken in te dammen.
Bomen
Meer Bomen
Bij de baggerwerkzaamheden in de Heimanshof is heel zorgvuldig gewerkt. Achter de bank aan de oever van de grote vijver is een doorgang in de tuinwal gemaakt, en zijn er rijplaten door buurmans weiland naar de Elspeterbosweg gelegd. Met een klein hijskraantje en kleine duwbootjes is de bagger naar de oever bij de bank gestuwd, en daar in karren geladen en afgevoerd. Ook stond er een kleine grijper de modder van de kleine vijver in de grote vijver te scheppen.
Op de oevers van de beek verschenen bergen modder met planterresten, die door de werkgroep weer weggehaald en verdeeld moesten worden.
Gelukkig heeft dit gewroet allemaal in februari plaatsgevonden, zodat daarna het voorjaar weer uitbundig kon uitbarsten met nieuw groen.
            >>> Pagina 2 van actuele wetenswaardigheden.