Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
agenda

(Pagina 2)
Natuur is altijd weer vernieuwend. Het zal wel weer goed komen met deze tuin! En de komende 75 jaar kunnen we de vijvers weer met rust laten voor een nieuw rijk waterleven.
En zo is de heemtuin, in de afgelopen eeuw ontstaan uit boerenakkerland, met pioniersbeplanting begonnen, nu uitgeroeid tot een volwassen heemtuin -- ja zelfs één van de vier oudsten van Nederland. Er zijn krasse knarren van bomen, een bezadigde heideheuvel, oude mossen en veel oorspronkelijke wilde planten en struiken, wel 350 soorten geteld tot nu toe. Kortom: een mooi vitaal stukje Veluwe.
Bomen
Meer Bomen
En de werkgroep gaat door met bladharken en wieden. Wij blijven nog even!
Wie mee wil doen kan telefoneren (0314-394804), wie wil komen kijken is welkom, wie op de hoogte wil blijven kan donateur worden en zo onze jaarlijkse Nieuwsbrief ontvangen (rekeningnummer NL76 RABO 0163 8274 19 t.n.v. Stichting Vrienden van de Heimanshof)

Els Kaper-Klaver, voorzitter.Klik HIER voor pagina 1 van actuele wetenswaardigheden.
Klik HIER voor archief actuele wetenswaardigheden.