Dit is de OUDE gearchiveerde versie van de heimanshof website. Voor de NIEUWE site, kijk/klik  HIER ! De oude site bestond sinds begin 2001, en was in gebruik tot 15 januari 2022 (21 jaar!).
Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

Onderdeel
van de
Paasheuvelgroep
Vacantiecentra
www.paasheuvelgroep.nl


Heemtuin de Heimanshof is een Veluwse landschapstuin waarin alle planten verzameld worden die van nature op de Veluwe groeien. Een tuin met inheemse flora dus.
Het terrein is klein, slechts 0,6 ha., ofwel bijna een voetbalveld groot.
Het gebied is verdeeld in verschillende gebiedjes (zgn. biotopen) voor specifieke planten.

Op het terrein bevinden zich onder meer wallen met beuken en eiken, een naaldboombosje, een varenhoek, een heidebult, een blauwgrasland, een bloemenwei, een leemkuil, een roggeakker, een moerasje en een muurtuin.
Door de heemtuin slingert een beek, die uitkomt in een grote vijver met een eiland, en die daarna via een kleine vijver zijn weg vervolgt.
Er is een informatiebord bij de ingang met foto's van de planten en dieren, die in de tuin voorkomen. In de vitrines zijn nesten met eieren te zien en een verzameling van merkwaardige houten groeisels uit de natuur. De stichting "Vrienden van de Heimanshof" is ANBI geregistreerd (klik HIER voor meer informatie over de stichting).