Dit is de OUDE gearchiveerde versie van de heimanshof website. Voor de NIEUWE site, kijk/klik  HIER ! De oude site bestond sinds begin 2001, en was in gebruik tot 15 januari 2022 (21 jaar!).
Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

WAT IS ER MEER
 •  
 • Bijzondere houten groeisels in de vitrines aan de Hofhut.
 •  
 • Vogelnestjes, insecten, natuur- weefsels e.d. in de liggende vitrines.
 •  
 • Mogelijkheden voor een rondleiding door de tuin tijdens de werkweekenden op de zaterdag middag: Klik HIER voor de agenda van dit jaar.
 •  
 • Er is een boekje - "verleden en heden van de Heimanshof" - te koop voor 2,50 Euro. Aan te vragen bij de secretaris of via E-mail.
  DONATEUR WORDEN ?
  De tuin wordt door vrijwilligers onderhouden en krijgt van geen enkele instantie subsidie. De benodigde investeringen worden betaald uit giften en bijdragen van donateurs.
  Uiteraard stellen we het op prijs als er meer donateurs bijkomen.
  Donateurs krijgen bij de eerste aanmelding een leuke "bladwijzer" en ontvangen verder elk jaar in december de "Heimanshof nieuwsbrief" Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL76 RABO 0163 8274 19 van Stichting Vrienden van de Heimanshof. De stichting is ANBI geregistreerd, hetgeen betekent dat de gift aftrekbaar is voor de belastingen.
  Aanmelding kan ook via de secretaris van de werkgroep, Annelies Hulsebosch, tel 06-38288218, via de penningmeester P. van Noorden, tel. 06-22613249 of per
  E-mail, heemtuin@heimanshof.nl