Voorjaar 2024 in de Heemtuin

Nieuws uit de Heimanshof.

We hebben een tijdje niets van ons laten horen en zien. Maar er is echt wel wat te melden.


Een nieuw dak op de hofhut

Soms lijkt het ons moeilijk om de tuin te blijven onderhouden en dan overwegen we wel eens om er mee op te houden. Ook het veranderende klimaat maakt het in stand houden van een goede heemtuin moeilijk. Maar vorig jaar kregen we dus 4 nieuwe vrijwilligers en dan is het toch zonde om de tuin aan de natuur zelf over te laten, want dan wordt het op de duur alleen maar bos en is de diversiteit helemaal weg.
Dus gaan we nog een poos door.
Maar het dak van de Hofhut begon heel erg slecht te worden. En dan hebben we geen goed onderkomen meer. Dus hebben we besloten een nieuwe dakbedekking te laten aanbrengen. Dit keer niet zelf gedaan, maar uitbesteed aan een aannemer. Het kostte wel wat, maar gelukkig hadden we de afgelopen jaren relatief weinig grote uitgaven gehad en dus zat er genoeg in de kas. Het dak gaat nu weer jaren mee.


Planten inventarisatie

Ook voor de toekomst: het inventariseren van de planten en struiken in de tuin.
Er zijn eerdere inventarisaties geweest in 2002 en 2008. Nu wordt er dus opnieuw geïnventariseerd in 2023/24. In 2002 waren er in de hele tuin totaal ca. 420 soorten planten en struiken. In 2008 waren dat er zelfs ca. 450. We zijn dus benieuwd hoeveel er nu nog zijn. We vrezen dat het er wat minder zullen zijn. Bovendien zijn ook de aantallen per soort aan het afnemen.
Toch blijft de tuin een heel mooi beeld geven van een Veluws landschap.
We hopen dat er een instantie is die belangstelling heeft voor deze cijfers.


Een paar foto impressies uit de tuin van de afgelopen periode:


IJspret?

Het komt bijna niet meer voor: ijs in onze tuin. Maar deze winter was er toch sprake van.
Overigens niet dik genoeg voor ijspret.


Vingerhoedskruid

Bloemen en planten

Mooie details in de tuin

Vogelwaarnemingen

Onze vrijwilliger met kennis van vogels – André Jansen – heeft in april en juni de tuin weer heel vroeg in de ochtend bezocht en daarbij in april en juni elk weer twee extra vogelsoorten in de tuin gespot:
de Groenling en de Sijs en de Holenduif en de Zwartkop. Hiermee is het totaal aantal vogelsoorten die in de tuin zijn waargenomen op 26 gekomen. Drie meer dan een eerdere waarnemingsperiode aangaf.
Daarnaast leverde het ook twee mooie ochtendfoto’s van de tuin op, zoals wij die eigenlijk nooit zien, omdat we op zo’n vroeg tijdstip niet in de tuin aanwezig zijn.