Donaties

DONATEUR WORDEN ?

De tuin wordt door vrijwilligers onderhouden en krijgt van geen enkele instantie subsidie. De benodigde investeringen worden betaald uit giften en bijdragen van donateurs.

Uiteraard stellen we het op prijs als er meer donateurs bijkomen.

Donateurs krijgen bij de eerste aanmelding een leuke “bladwijzer” en ontvangen verder elk jaar in december de “Heimanshof nieuwsbrief”.

Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL76 RABO 0163 8274 19 van Stichting Vrienden van de Heimanshof. De stichting is ANBI geregistreerd, hetgeen betekent dat de gift aftrekbaar is voor de belastingen.

Wanneer u ook een bijdrage wilt leveren, of wanneer u iets wilt weten, kunt u contact opnemen met de penningmeester of met de secretaris van de werkgroep via de contact pagina.