Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

KLIMOP.
Symbolisten, beeldhouwers en dichters hebben zich regelmatig meester gemaakt van onze doodgewoonste wintergroene liaan: de Klimop of poŽtisch gezegd - Klimveil. Dat de plant zich met z'n groepjes korte worteltjes aan alle ruwe oppervlakten kan hechten, spreekt kennelijk tot de verbeelding. De niet-bloeiende klimmende stengels hebben het karakteristieke driepuntige klimopblad, de bloeistengels daarentegen hebben puntige ellipsen.
Brandnetel
"PLANTELORE"
In "de Heimanshof" komen uiteraard veel planten, bomen en struiken voor. Over sommige van deze zijn leuke of interessante "verhaaltjes" te vertellen, vaak met een "folkloristische" inslag. Vandaar de naam van deze rubriek: "plantelore" Elke maand is er op de website een nieuw verhaal, meestal van een plant of boom die in die maand bloeit. De gegevens voor de verhaaltjes zijn door Aad Valk bij elkaar gesprokkeld.
[Pas op! Een gestekte bloeiende tak verliest zijn klimvermogen] Tijdens de bloei komen er veel insecten op af, omdat het in dat jaargetijde - september tot en met november - een van de weinige planten is met een overvloed aan honing. De klimopbessen zijn parmantige dingen. De bloemen groeien in een vol bezet scherm; de bessen houden die stand aan: opgesteld in een driekwart bol, elk op een stevige spaak en elk met een donkere "alpinopet". Ze ontwikkelen zich rond november en zijn rond Kerstmis rijp. Apothekers hadden vroeger klimopbladen in huis als bloed stelpers, de bessen tegen koorts, hardlijvigheid en steenvorming. Ook werden de bessen aanbevolen ter genezing van reumatiek.
In de Heemtuin komt Klimop op een paar plekken voor - vooral als bodembedekker.