Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

OVER DE DOTTERBLOEM.
Deze bloem heeft z'n naam te danken aan de dooier van het ei. Het woord is ontstaan uit "dodder", de oude naam voor "dooier". De kleur van de bloem lijkt op de kleur van het eigeel. Overigens zijn er (afhankelijk van de streek) vele andere namen in omloop: "Djerrebloem" [Friesland]; "Grote Botterbloeme" [Achterhoek]; "Water Boterbloem" [Veluwe]; "Dobbel Boterbloem" [Belgisch Brabant]; "Moeras Jonasbloem" [Frankrijk] en nog vele anderen. De bloem bloeit tweemaal per jaar. En keer in het vroege voorjaar ["Paasbloem"] en n keer in het najaar. Vanwege de gele kleur werd het kruid natuurlijk gebruikt bij geelzucht. De glimmende bladeren bevatten een gif, dat misselijkheid en braken, hoofdpijn en diarree kan veroorzaken. De bloemknoppen werden vroeger gebruik om kappertjes te vervangen en werden daartoe verkocht. Het volk gebruikte de plant als weersvoorspeller: als de bladeren zich samentrekken, dan gaat het
Dotterbloem
"PLANTELORE"
In "de Heimanshof" komen uiteraard veel planten, bomen en struiken voor. Over sommige van deze zijn leuke of interessante "verhaaltjes" te vertellen, vaak met een "folkloristische" inslag. Vandaar de naam van deze rubriek: "plantelore" Elke maand is er op de website een nieuw verhaal, meestal van een plant of boom die in die maand bloeit. De gegevens voor de verhaaltjes zijn door Aad Valk bij elkaar gesprokkeld.
weldra regenen. Ook vertelde men, dat wanneer een vrouw een Dotterbloem ten geschenke kreeg, dit ondankbaarheid of kinderachtigheid zou symboliseren.
Het zaad kan gedroogd, met wijn ingenomen worden om het zweten te bevorderen.
In IJsland geloofde men dat het kruid de drager ervan zou beschermen tegen enig kwaad woord, mits op een speciale manier geplukt.
In de Heemtuin "De Heimanshof" komt de Dotter o.a. voor op het eiland in de grote vijver.