Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

Werkplan Heimanshof 1994 en 20 jaar later. (Pagina 1)
[een overzicht van het gevoerde en te voeren beleid voor de Heemtuin de Heimanshof]

De Heimanshof was in 1994 een studieobject van Ria Engberts - Bos, die afstudeerde als veldbioloog aan de Christelijke Hogeschool in Zwolle. "Spiegel van de Veluwe" is de naam van dit afstudeerproject, een rapport van 148 bladzijden en 3 bijlagen. Daarbij schreef zij ook een handleiding voor docenten of begeleiders van een groep kinderen van 8 - 10 jaar, voor een natuurpad door de Heimanshof.
(Ziedaar de oorsprong van onze tuinkoffertjes voor kinderen.) Aad Valk maakte onderstaande samenvatting om financiën te werven voor de uitvoering.
Bomen
Meer Bomen
Ria begon te inventariseren wat er zoal per gebied groeide, en trok daaruit conclusies over het soort biotoop dat er was. En uiteindelijk maakte ze een indeling van de tuin met alle verschillende biotopen die mogelijk waren. Ze deed ook voorstellen tot bodemverbetering op sommige plaatsen.

Karakteristiek van de Veluwe.
Hoewel we bij de Veluwe het eerst denken aan heidevelden, loofbossen, naaldbossen en zandverstuivingen, beantwoordt de Veluwe ook aan de volgende
karakteristiek.
Over het algemeen is de Veluwe nogal voedselarm en droog. De voedingsbodem bestaat uit kwartsrijke zanden, die niet erg voedselrijk zijn.

>>> Volgende Pagina of direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Klik HIER voor archief beleidsplannen en nieuwsbrieven.