Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

(Pagina 3)
In de middeleeuwen ontstonden al graanakkers en aardappelakkers, met specifieke akkerflora. Aan de randen van bemeste akkers groeiden houtwallen van berken en eiken. Hier was een rijkere ondergroei van mooie voorjaarsbosplanten te zien. Er kwamen meer cultuurlanden, weiland en hooiland. Zij hebben een flora van meer en minder voedselrijke vochtige gronden en oevers. En in de dalen kwamen nattere broekbossen van elzen en berken. Zij konden een rijkere ondergroei hebben.
Het vroegere veen is praktisch helemaal afgegraven, maar vertoont door het schone grondwater nog wel de karakteristieke flora van 'kwelplanten'.
Uitgaande van erosiedalen zijn op veel plaatsen sprengenbeken gegraven om watermolens aan te drijven. Hier groeide flora van brongebieden en stromend water.
Bomen
Meer Bomen
Natuurlijk kende de Veluwe ook cultuurgebied met wegbermen, overgangsgebieden met het karakter van een voedselarme zure zandgrond.
En tenslotte waren er de gegraven leemkuilen, met ondoorlaatbare bodems met wat kalk en mineralen. Dit vormde bij afgraving een voedingsbodem voor bijzondere plantensoorten.

Het onderzoek.
Elk milieu kent zijn eigen plantenwereld. We kunnen de planten in ecologische groepen indelen naar hun relatie met het milieu.>>> Volgende Pagina of direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Klik HIER voor archief beleidsplannen en nieuwsbrieven.