Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

(Pagina 6)
Daarna werd er grond uit het gebied voor een blauwgrasland gehaald en daarmee werd de hei vergroot. In de ontstane kuil werd vijverfolie aangebracht. En er kwam schoon zand van verderop weer voor terug. Het schraal-grasland lieten we glooiend aflopen naar de beek. Er kwam arm en rijk bos, en een varenhoek.
Overal werden de juiste planten voor gezocht, gekocht en geruild met andere heemtuinen.
Kortom, er is na 1994 veel werk verzet, onder leiding van Henk Menke en zijn opvolger Ria Engberts.
Was er dan na 10 jaar alweer een beleidsplan nodig?

Tien jaar later, 2004.
Heemtuinbeleidsplan voor de lange termijn.
Bomen
Meer Bomen
Hoewel wij, vrijwilligers van de Heimanshof, al heel veel jaar met plezier werken, worden we wel ouder. Daarom besluiten we een 'Heemtuinbeleidsplan voor de lange termijn' op papier te zetten, voor onze latere opvolgers.
Onze doelstelling bestaat uit 4 elementen:
1. Biotoop: Zoveel mogelijk planten en kleine dieren van de Veluwe behouden en ruimte bieden door middel van geschikte biotopen.
2. Biologisch evenwicht: Een tuin in stand houden die een landschappelijk evenwicht laat zien, waarbij ook de leeftijd van de tuin zichtbaar is.


>>> Volgende Pagina of direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Klik HIER voor archief beleidsplannen en nieuwsbrieven.