Plantelore April

OVER VELD EREPRIJS.
De Latijnse naam is “Veronica Arvensis”. Deze naam zou teruggrijpen op de legende van Veronica, de vrouw die het gezicht van Jezus met een doek afnam tijdens zijn lijdensweg. Terwijl zij de doek vouwde, vielen er enkele druppels van het bloed op het bosje Ereprijs wat zij bij zich had. Hierdoor kreeg dit bosje een afbeelding van de “mensenzoon” in zijn bloemkroon, zoals ook de afdruk op de lijkwade is gebleven. Er bestaan echter vier verschillende lijkwaden. En niet alleen de lijkwade werpt vragen op, ook het bestaan van Veronica. Men leest pas in de vijfde of zesde eeuw na Christus over haar. Vanwege de liefde die Veronica ten opzichte van Jezus toonde, kreeg Ereprijs in de “bloementaal” de betekenis van “trouw” en “ware liefde”.

De plant geeft genezing, volgens de volkswetenschap, aan tuberculoselijders, valt te gebruiken bij bloedspuwingen, reuma, jicht en bij last van de urinewegen. Bij maagzuur helpt een aftreksel, dat echter niet te heet gedronken moet worden. Dit aftreksel kan ook nog gebruikt worden bij borstziekten, migraine, duizeligheden en huidziekten. In de Heemtuin “De Heimanshof” komt Ereprijs voor in de heiderand.

“PLANTELORE”

In “de Heimanshof” komen uiteraard veel planten, bomen en struiken voor. Over sommige van deze zijn leuke of interessante “verhaaltjes” te vertellen, vaak met een “folkloristische” inslag. Vandaar de naam van deze rubriek: “plantelore” Elke maand is er op de website een nieuw verhaal, meestal van een plant of boom die in die maand bloeit. De gegevens voor de verhaaltjes zijn door Aad Valk bij elkaar gesprokkeld.

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december