Plantelore Augustus

OVER BRANDNETELS.
De brandnetel is niet geliefd. In de 16e eeuw zei een arts: “Wie hem aanraakt, brandt hij. Wie op een kleine vijand niet let, lijdt de schade die hij verdient. Wijs is hij die de brandnetel aanpakt”.
Brandnetels worden dan ook ijverig, ja zelfs selectief bespoten. Echter nergens afdoende en dat gelukkig ten gerieve van al het kleine gedierte dat de brandnetel niet versmaadt.
Mensen waarderen de plant verschillend. Men heeft ervaren dat ze lange vezels maakt die tot neteldoek zijn te weven. Weliswaar een verouderd textiel, maar als naam voor fijne katoenen en linnen stoffen bewaard gebleven.

Van de bladeren is thee te trekken en je kunt het als groente eten. Vroeger diende de wortels als middel om bloedverlies tegen te gaan. Van het kleine Oostzee-eiland Wollinn is het volgende verhaal bekend: “Een koortslijder moest drie dagen achtereen na zonsondergang een brandnetelbosje opzoeken en aldus toespreken: ‘goeden avond oude, ik breng je het hete en het koude, ik moet het kwijtraken en jij moet het krijgen’. Het hete en het koude slaat op de koude rilkoorts, die van een demon is gekomen. De slopende ziekte moest met deze bezwering op de diabolische plant overgaan. Het beste tijdstip is na zonsondergang, als de temperatuur daalt en de hitte kan overstappen van de lijder op de plant”. Terzijde kan nog worden opgemerkt, dat het normaal is dat de lichaamstemperatuur in de avond omlaag gaat! In “de Heimanshof” komt de brandnetel vooral voor in “de boswal”

“PLANTELORE”

In “de Heimanshof” komen uiteraard veel planten, bomen en struiken voor. Over sommige van deze zijn leuke of interessante “verhaaltjes” te vertellen, vaak met een “folkloristische” inslag. Vandaar de naam van deze rubriek: “plantelore” Elke maand is er op de website een nieuw verhaal, meestal van een plant of boom die in die maand bloeit. De gegevens voor de verhaaltjes zijn door Aad Valk bij elkaar gesprokkeld.

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december