Plantelore Februari

OVER HET GROOT HOEFBLAD.
Het Groot Hoefblad is een vroege bloeier. Er zijn planten met overwegend mannelijke bloemen, dus met stuifmeel en anderen die overwegend vrouwelijk zijn. De mannelijke sterven spoedig na de bloeitijd af; de vrouwelijke geven later een sierlijke vruchtstempel met prachtig zilverkleurig pluis. Daarna worden de zaden door de wind verspreid. Met zijn witpaarse bloei-aren is het een plant van slootkanten en loofbos randen. Zijn bladeren zijn zeer groot. Het is dan ook een geduchte schaduwwerper.
Groot Hoefblad herbergt nogal eens huisjesslakken, die van de algen [een groene aanslag] leven, die op de stengels en bladeren aanwezig zijn. Ook bieden de grote parapluis van bladeren een koel en vochtig milieu, waaronder padden graag vertoeven.

De oude apotheek had eerbied voor Groot Hoefblad. Het aftreksel van gedroogde bladeren en bloemknoppen, maakte het slijm los en genas verwaarloosde hoest, tering en mondspruw. Het verlichte – uitwendig gebruikt – de pijnen bij voedende moeders met tepelkloven. In de Heemtuin “De Heimanshof” komt het Groot Hoefblad voor langs de noordoever van de grote vijver.

“PLANTELORE”

In “de Heimanshof” komen uiteraard veel planten, bomen en struiken voor. Over sommige van deze zijn leuke of interessante “verhaaltjes” te vertellen, vaak met een “folkloristische” inslag. Vandaar de naam van deze rubriek: “plantelore” Elke maand is er op de website een nieuw verhaal, meestal van een plant of boom die in die maand bloeit. De gegevens voor de verhaaltjes zijn door Aad Valk bij elkaar gesprokkeld.

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december