Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
agenda

GPS ROUTE
Op www.geocaching.nl is een GPS route beschikbaar die door de heemtuin loopt. Werkt deze directe link niet, zoek dan op de homepage naar vierhouten, en klik op het groene stipje onder Nunspeet.
VRIJWILLIGERSWERK.
Deze heemtuin wordt onderhouden door een groepje vrijwilligers die vanuit het hele land komen om hier 1 weekend in de maand te werken.
De tuin wordt niet gesubsidieerd en moet overleven van donaties en giften. Wanneer u ook een bijdrage wilt leveren, of wanneer u iets wilt weten, kunt u contact opnemen met de secretaris van de werkgroep,
de heer P. van Noorden, tel. 06-22613249.