Maak hier onder uw keuze

Havikskruid
Introductie


Watergentiaan
actuele wetens-
waardigheden


Koekoeksbloem
de plek


Korenbloem
wat kan er


Mariadistel
wat is er meer


Rode Klaver
'plantelore'


Watergentiaan
beleidsplannen en
nieuwsbrieven


Koekoeksbloem
agenda

VRIJWILLIGERSWERK.

Deze heemtuin wordt onderhouden door een groepje vrijwilligers die vanuit het hele land komen om hier 1 weekend in de maand te werken.
De tuin wordt niet gesubsidieerd en moet overleven van donaties en giften. Wanneer u ook een bijdrage wilt leveren, of wanneer u iets wilt weten, kunt u contact opnemen met de secretaris van de werkgroep,
de heer P. van Noorden, tel. 06-22613249.