Rapport “Tot Rust Komen”

Zo’n tien jaar geleden is er door een bioloog een rapport opgesteld, waarin diverse werkzaamheden voor de heemtuin werden voorgesteld: uitbreidingen met verschillende biotopen. Vrijwel alle plannen daaruit zijn inmiddels uitgevoerd. De tuin moet nu vooral tot “rust” komen. Alleen een paar “kleinere” toevoegingen zullen nog gerealiseerd worden:

  • het ophogen van de heidebult met arm zand, zodat de hei weer beter kan groeien;
  • het maken van een zogenaamde “paddestoelenmuur” van oude stukken boomstammen;
  • een insectenwand van boomstamstukken waarin gaatjes van verschillende diameter zijn geboord en
  • het maken en plaatsen van een vleermuizenkast op het eiland.