Lang leve de Heimanshof en onze Hofvijver, oftewel: het schonen van de Nunbeek

ontwerp 1935

Aangelegd in 1935, heeft de Heimanshof al een lang leven achter de rug, tenminste naar menselijke maatstaven gerekend. In 1935 werden er twee vijvers in onze heemtuin gegraven. En op oude foto’s is te zien dat ze ongeveer 2 meter diep zijn gemaakt. Als we nu berekenen dat er per jaar 2 centimeter slib bezinkt in zo’n vijver, dan ligt er in 2009 dus ongeveer anderhalve meter slib. De gele lissen, waterdrieblad en riet beginnen dan ook de vijver in te trekken en land te veroveren. Maar nu heeft het Waterschap Veluwe de hele Nunbeek opgeknapt en weer een lang nieuw leven gegeven. De vijvers zijn gebaggerd, de beekbodem is geschoond en de duikers voor de Paasheuvel zijn vernieuwd. Er werden zelfs langs de Sprengenwei nieuwe stuwtjes aangelegd om de wateroverlast bij zomerse wolkbreuken in te dammen.

Bij de baggerwerkzaamheden in de Heimanshof is heel zorgvuldig gewerkt. Achter de bank aan de oever van de grote vijver is een doorgang in de tuinwal gemaakt, en zijn er rijplaten door buurmans weiland naar de Elspeterbosweg gelegd. Met een klein hijskraantje en kleine duwbootjes is de bagger naar de oever bij de bank gestuwd, en daar in karren geladen en afgevoerd. Ook stond er een kleine grijper de modder van de kleine vijver in de grote vijver te scheppen.
Op de oevers van de beek verschenen bergen modder met planterresten, die door de werkgroep weer weggehaald en verdeeld moesten worden.
Gelukkig heeft dit gewroet allemaal in februari plaatsgevonden, zodat daarna het voorjaar weer uitbundig kon uitbarsten met nieuw groen.

Natuur is altijd weer vernieuwend. Het zal wel weer goed komen met deze tuin! En de komende 75 jaar kunnen we de vijvers weer met rust laten voor een nieuw rijk waterleven.
En zo is de heemtuin, in de afgelopen eeuw ontstaan uit boerenakkerland, met pioniersbeplanting begonnen, nu uitgeroeid tot een volwassen heemtuin — ja zelfs één van de vier oudsten van Nederland. Er zijn krasse knarren van bomen, een bezadigde heideheuvel, oude mossen en veel oorspronkelijke wilde planten en struiken, wel 350 soorten geteld tot nu toe. Kortom: een mooi vitaal stukje Veluwe.

En de werkgroep gaat door met bladharken en wieden. Wij blijven nog even!

Wie mee wil doen kan contact opnemen via de contact pagina, wie wil komen kijken is welkom, wie op de hoogte wil blijven kan donateur worden en zo onze jaarlijkse Nieuwsbrief ontvangen (rekeningnummer NL76 RABO 0163 8274 19 t.n.v. Stichting Vrienden van de Heimanshof)

Els Kaper-Klaver, voorzitter.