In mei is weer hard gewerkt in de tuin

Ook de Heimanshof wordt af en toe bezocht door wilde zwijnen, gasten die nogal wat rotzooi maken.
De schade die ze hebben aangericht, is zoveel mogelijk hersteld.

De beek is uitgebaggerd, en de gezeefde drab is gebruikt om de grond in de borders te verrijken, geweldige compost!

Her en der gevonden hulst-opslag is aangeplant in de boswal, waar een grote struik is weggehaald.

Zoals iedere maand wordt er op de heidebult ‘gegraasd’ door één van de vrijwilligers, bij gebrek aan een schaap… Als heide niet wordt begraasd zou ze snel dichtgroeien met grassen, struiken, en zelfs bomen!

En er bloeit weer van alles: ereprijs, koekoeksbloem, vogelmelk. En een jonge varen ontrolt zich.
De rododendron bloeit, ook op het eilandje in de vijver.

Om de inloop aan de achterzijde van de leemkuil te verhinderen, hebben we takken langs het pad gelegd. Dat hielp niet, de takken verdwenen… Vandaar dat we een hekje van takken hebben geknutseld!