Hoogzomer

Op de werkzaterdag in juli is er veel gesnoeid, gewied, gemaaid en schoongemaakt.
Er zijn zaken gerepareerd en de Hofhut is gelucht en geveegd zodat de tuinwacht een net verblijf zou vinden!

Hoogzomer, de beek staat droog en er is weer van alles te zien.