De Beek

De afgelopen winter heeft het Waterschap Veluwe de beek op het kampeerterrein “de Paasheuvel” – het terrein waarop ook de heemtuin “de Heimanshof” ligt – uitgediept en schoongemaakt. Er was ook al begonnen met het gedeelte van de beek die door de heemtuin loopt. Maar toen bleek dat nogal wat beplanting langs de beek werd gerooid, zijn op verzoek van de werkgroep Heimanshof deze werkzaamheden gestaakt. De tuin is dermate kleinschalig dat dit verhoudingsgewijze grove snoeien de tuin te grote schade toebracht. In goed overleg met het Waterschap is nu besloten dat de werkgroep de beek in de tuin zelf zal onderhouden. Een onderzoek naar de kwaliteit van water en slib in de beek heeft gelukkig aangetoond dat er geen ernstige vervuiling aanwezig is.

Rapport “Tot Rust Komen”

Zo’n tien jaar geleden is er door een bioloog een rapport opgesteld, waarin diverse werkzaamheden voor de heemtuin werden voorgesteld: uitbreidingen met verschillende biotopen. Vrijwel alle plannen daaruit zijn inmiddels uitgevoerd. De tuin moet nu vooral tot “rust” komen. Alleen een paar “kleinere” toevoegingen zullen nog gerealiseerd worden:

  • het ophogen van de heidebult met arm zand, zodat de hei weer beter kan groeien;
  • het maken van een zogenaamde “paddestoelenmuur” van oude stukken boomstammen;
  • een insectenwand van boomstamstukken waarin gaatjes van verschillende diameter zijn geboord en
  • het maken en plaatsen van een vleermuizenkast op het eiland.