Droogte

Afgelopen werkzaterdag (20 augustus) een paar foto’s te van de uitgedroogde beek, de vijver met een soort van ‘hangend’ eilandje en de bijna drooggevallen kleine vijver.

Alle mensen, wat een droogte….

Naast de grote droogte natuurlijk ook nog bloeiende planten:

Hoogzomer

Op de werkzaterdag in juli is er veel gesnoeid, gewied, gemaaid en schoongemaakt.
Er zijn zaken gerepareerd en de Hofhut is gelucht en geveegd zodat de tuinwacht een net verblijf zou vinden!

Hoogzomer, de beek staat droog en er is weer van alles te zien.

Werkzaterdag 11 juni

Er is zoals altijd weer hard gewerkt in de Heimanshof in juni.
We zijn met een kleine groep heel erg druk geweest.

Er zijn nieuwe paaltjes langs de akker gezet; de vorige waren helemaal doorgerot.
Langs het mosveld is flink gebaggerd.
In de border is gewied en de paden zijn gemaaid.
In de boswal is er een grote hoeveelheid lelietjes der dalen verwijderd, een karwei waar je niet schoner op wordt….
Voorgetrokken plantjes zijn uitgezet in het akkertje en de border. Gelukkig is er de dagen daarna flink water gegeven!

En zoals altijd is het genieten van veel bloeiende planten, zoals blaassilene, vingerhoedskruid, irissen, adderwortel, wateraardbei, etc.