Reparatie Ronde

Er was na storm “Eunice” het één en ander kapot in de heemtuin, maar de raparatie is nu in volle gang!

Dakherstel van de werkschuur:

Reparatie van de waterput:

En op de laatste foto is een dode boom te zien, waar de kamperfoelie zich omheen gedraaid heeft; er zijn plannen om de boom weer rechtop te hijsen, zodat de kamperfoelie weer in volle glorie te bewonderen valt. Dat komt dus nog….

Schade na storm Eunice

Storm Eunice volgde 2 dagen na de storm daarvoor, en kwam met zoveel geweld en schade over ons land, dat besloten werd om het werk-weekend af te zeggen.

Ook de heemtuin is niet aan een aantal schadegevallen ontkomen. Er was onder andere schade aan de Hofhut, schuur, waterput, en er zijn de nodige takken (van heel klein tot 4 meter lang) afgebroken, en enkele bomen omgewaaid.

Wilde zwijnen in de tuin

We weten niet hoe het gebeurd is, maar er zijn wilde zwijnen in de heemtuin geweest.

Ze hebben op een paar plekken wat schade aangebracht, waaronder op het dijkje bij het schraal grasland. Daar stonden namelijk wilgenroosjes die de zwijnen graag opwroeten om de wortels van te eten.

Schade aan het dijkje schraal grasland.